Artikel 1.
Deze Gebruikersvoorwaarden tussen U als gebruiker van de website Meer en Dorp III. Door gebruik van de website geeft u aan akkoord te zijn met deze Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 2.
Deze Gebruikersvoorwaarden gelden als:

a. U de website bezoekt

b. U klachten, reacties, berichten, meldingen, vragen of andere bijdragen via de websites verstuurd. Hieronder valt in ieder geval de volgende website en/of webpagina's:

https://www.meerendorp.nl

Aanmelding en registratie

Artikel 3.
Via de link registeren onder Inlogformulier kunt u zich aanmelden voor de website. Nadat u hier uw gegevens heeft ingevuld zal iemand van het bestuur u toegang geven tot de rest van de website. U ontvangt ook een mail met de gebruikersnaam en wachtwoord zoals u deze heeft doorgegeven. U moet uw inloggegevens zorgvuldig bewaren en geheim houden. U mag deze gegevens niet verspreiden of met anderen delen.

Artikel 4.
Aanmelding is uitsluitend bedoeld voor eigenaren of personen die interesse hebben in het kopen va een woning binnen onze Vereniging van Eigenaren. Zo kunt u informatie krijgen over deze vereniging en weet u wat u koopt.

Artikel 5.
Als je het vermoeden hebt dat jouw inloggegevens, als bedoeld in artikel 3, bij een onbevoegde derde bekend (kunnen) zijn, moet je ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Dit kan op de volgende manier:

Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Gebruik het contactformulier op de website.

Waar dient u zich aan te houden:

Artikel 6.
U mag de website(s) alleen gebruiken als persoonlijke informatiebron. U mag niet zomaar informatie overnemen of veranderen.

Artikel 7.
De Vereniging van Eigenaren Meer en Dorp III beheert de websites. Wij houden ons het recht voor eventueel geplaatste opmerkingen zonder toelichting te verwijderen. Ook kunnen gebruikers verwijderd worden die zich niet aan de regels houden. Hiertegen kunt u geen klacht indienen.

Artikel 8.
U moet zich houden aan behoorlijke fatsoensnormen op de website. Dus niet toegestaan:

  • discriminerende of beledigende commentaren;
  • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands;
  • het noemen van privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon;
  • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers;
  • het zich voordoen als een andere persoon;
  • het plaatsen van commerciële boodschappen;
  • onrechtmatige handelingen naar Nederlands recht of het aanzetten daartoe.

Artikel 9.
U mag de notulen, uitnodigingen of andere stukken gepubliceerd op de website niet delen met derden. Deze zijn uitsluitend bedoelt voor persoonlijk gebruik ter informatie over de Vereniging van Eigenaren Meer en Dorp III. Stukken mogen ook niet op andere websites worden overgenomen of op andere wijze verspreidt worden zonder toestemming van de Vereniging van Eigenaren Meer en Dorp III. De enige andere plek waar een deel van de stukken staat is Twinq van Ektiv geplaatst door Ektiv VVE Beheer.

Artikel 10.
Het noemen van geregistreerde handelsmerken moet u altijd op zorgvuldige wijze doen, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen. Ook als u teksten van anderen gebruikt kan dit niet zonder bronvermelding met link naar en of toestemming van de andere partij.

Waarschuwing vanuit ons:

Artikel 11.
Deze website is samengesteld met zeer veel zorg, maar op vrijwillige basis. Graag bij incorrecte informatie dit doorgeven via het contactformulier zodat wij dit aan kunnen passen. U kunt niet klakkeloos ervan uitgaan dat alle informatie nog up to date is. U blijft zelf verantwoordelijk voor het controleren van de informatie.

Klachten

Artikel 12.
Klachten kunt u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via het contactformulier aans ons melden. Omschrijf en onderbouw je klacht, bij voorkeur met kopie van de bijdrage en met vermelding van het webadres of url uit de adresbalk van je browser. Vergeet niet uw contactgegevens te vermelden.

Artikel 13.
De webredactie neemt jouw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Je krijgt zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen antwoord. Als je het oneens bent met de afhandeling van je klacht, dan dient u dit aan te geven. Er zal dan opnieuw worden gekeken naar de klacht. Als we er niet uitkomen, zal dit tijdens de jaarvergadering in behandeling worden genomen.

Persoonlijke aansprakelijkheid

Artikel 14.
U bent persoonlijk aansprakelijk voor alle gevolgen van uw activiteiten op de website(s) en voor onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van jouw inloggegevens.

Artikel 15.
Als de Vereniging van Eigenaren Meer en Dorp III schade lijdt doordat U zich niet houdt aan deze Gebruikersvoorwaarden, dan zal de geleden schade op u verhaald worden.

Artikel 16.
De Vereniging van Eigenaren Meer en Dorp III is niet aansprakelijk voor een (tijdelijke) onmogelijkheid om de website(s) te gebruiken en/of te lezen.

Toepasselijk recht

Artikel 17.
Alle gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing onder Nederlands recht.

Wijzigingen

Artikel 18.
De Vereniging van Eigenaren heeft het recht om wijzigingen in deze Gebruikersvoorwaarden aan te brengen.

Privacy

Artikel 19.
De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in onderstaande Privacy Verklaring:

 

Privacy Verklaring

Privacy verklaring voor Vereniging van Eigenaren Meer en Dorp III, eigenaar van www.meerendorp.nl.

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.meerendorp.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.meerendorp.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Vereniging van Eigenaren Meer en Dorp III en specifiek www.meerendorp.nl, kun u ons benaderen via e-mail of door op contact gegevens en formulier op de website te klikken. Ons e-mailadres is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.meerendorp.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

www.meerendorp.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Uw persoonlijke gegevens

Als u zich registreerd, moet u persoonlijke gegevens achterlaten. Deze worden opgeslagen in het beheerdersdeel van de website en is uitsluitend zichtbaar voor bestuursleden van de Vereniging van Eigenaren Meer en Dorp III. Deze gegevens zijn niet opvraagbaar en dus is uw privacy gewaarborgd. Wij hebben er alles aan gedaan dit te beveiligen en veilig te stellen. Ze worden ook niet gedeeld of op een andere manier gebruikt dan dat u in kunt loggen en de persoolijke gegevens kunt bekijken.