koperDe volgende zaken worden besproken:

1. Wat koopt u eigenlijk.

2. Rechten en plichten in het kort.

3. Handig om te weten.

4. Meer informatie krijgen?

 

1. Wat koopt u als u een appartement koopt binnen een Vereniging van Eigenaren?

Als u een los huis koopt, dan bent u volledig eigenaar. Koopt u een appartement, dan koopt u een gebruikersrecht. Dit is niet alleen bij ons, dit is overal.
Wij zijn gezamenlijk eigenaar van de grond. U bent samen met 20 andere eigenaars dus 1 / 21 deel eigenaar van alle grond waar het gebouw opstaat en het volledige gebouw.
Deze percentages wisselen iets afhankelijk van of je een hoekhuis hebt gekocht of een beneden / bovenwoning hebt. Hier meer over in de splitsingsacte. (Inlog vereist)
Om alles goed te laten verlopen zijn er regels opgesteld in reglementen. Alle reglementen en afspraken die wij onderling maken zijn hier opgesteld zodat we fijn met elkaar kunnen leven. Let op: Het is niet optioneel of je je aan deze reglementen wilt houden. Een basis komt van de overheid. (=modelreglement) De aanvulling hierop bepaal je onderling. (=huishoudelijk reglement) Als laatste is er een splitsingsacte waarin uitgelegd staat wat u gekocht heeft en van welk deel u gebruik mag maken.

In de splitsingsacte staat uitgewerkt welke rechten U gekocht heeft als eigenaar. Ieder heeft recht op een bepaald deel van het gebouw. De benedenbewoners mogen dus gebruik maken van de voor en achtertuin en binnenruimte van de woning. (ook het onderhoud eraan plegen) Zolang essentiële delen niet worden veranderd zoals draagmuren mag u in uw huis doen wat u goed dunkt. Ook de tuin mag binnen enkele regels zoals beschreven in het huishoudelijk reglement (Inlog vereist) vrij gebruikt en ingericht worden. Bovenbewoners hebben alleen een eigen binnenruimte die vrij ingedeeld en gebruikt mag worden. Het is natuurlijk wel toegestaan om lekker op de galerij te zitten met elkaar.

LET OP: Buitenmuren zijn van iedereen voor boven en benedenbewoners. Hier mag niks aan veranderd worden. Ook mag je niks in muren schroeven of bevestigen. Ook voor zaken als zonneschermen en schotels dient u toestemming te vragen. Kozijnen mogen ook niet zomaar veranderd worden.

2. Uw rechten en plichten in het kort.

Als u binnen een VVE koopt heeft dit dus voordelen en nadelen. Voordelen zijn dat veel algemeen onderhoud geregeld is. Hiervoor betaald u servicekosten. Een overzicht van het onderhoud kunt u inzien, als u uzelf registreert. Als er dus van buitenaf vochtproblemen ontstaan of er zijn problemen zoals verstoppingen in de algemene leidingen wordt dit bekostigd vanuit de kas van de VVE. Echter, dit is alleen als het probleem veroorzaakt wordt door een algemeen probleem. Heeft het probleem te maken met eigen gedrag of onderhoud van eigen delen, dan zijn de kosten ook voor uzelf en dan merkt u dat u een koophuis heeft. Niet al het onderhoud hoort dus bij de VVE. Als er een probleem is waarvan u denkt dat dit onder de VVE valt, dient u dus eerst contact op te nemen met het bestuur.

3. Handig om te weten: (meer informatie bij inloggen)

- Servicekosten die u maandelijks moet betalen: 95 euro per maand. De vereniging is financieel gezond.
- Bij deze kosten hoort ook een opstalverzekering en glasverzekering. Deze hoeft u dus niet extra af te sluiten. Lees goed wat hier wel en niet onder valt. (Inloggen vereist) Een inboedelverzekering moet wel afgesloten worden.
- De meeste algemene kosten worden gedekt. Let op: Kozijnen en glaswerk wat echt door ouderdom vervangen moet worden moet op eigen kosten gebeuren binnen bepaalde eisen. Al moet u het zelf regelen en betalen, kan dit niet naar eigen inzicht. Er is wel als u overgaat van hout naar kunststof, of als u nog nooit gebruik heeft gemaakt van de eenmalige subsidie per woning voor vervanging kozijnen een tegemoedkoming vanuit het bestuur.
- U kunt vrij een inlog aanvragen waarna u alle relevante gegevens kunt bekijken.

 4. Meer informatie krijgen.

Wilt u meer informatie, dan moet u zich registeren.

Klik daarvoor op DEZE LINK.

Als u zich registreerd kunt u veel meer informatie zien, maar documenten die persoonlijk zijn of namen in genoemd worden kunt u niet inzien.
Dit is uitsluitend voor eigenaren. Het geeft echter wel een goed beeld van de Vereniging van Eigenaren.